​​​​​​​​​​​​​​​​Mail og telefon 3.png
​​​

Skip Navigation Linksdefault

​​Når der er forsamlet mere end 150 personer i et lokale eller et forsamlingstelt, er der et lovkrav om, at der skal udarbejdes en​​ pladsfordelingsplan​​​​​​​​​​​​​​​​​ for stedet​​​​​.​​​​​

Hvad er en pladsfordelingsplan​?

​Pladsfordelingsplaner, også kaldet flugtvejs- og evakueringsplaner, udgør det visuelle overblik over et lokales sikkerhed. 

Stedets brugere og kunder kan således skabe sig et hurtigt overblik. Dels over lokalitetens indretning, men i særdeleshed over placeringen af flugtveje og brandslukningsmateriel.​ Dette øger trygheden og sikkerheden for stedets brugere, og vil i tilfælde af brand eller andre uheld muliggøre en hurtig evakuering af lokalet.


​​​​​Ønsker du at få et tilbud på en pladsfordelingsplan - er du velkommen til at kontakte os.

Telefon: +45 60 54 57 74

E-mail: info@pladsfordelingsplan.dk​